Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK M – 2265-09/17 .: „Dostawa części zamiennych do aparatów regeneracyjnych W-70 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w Zabrzu.” Dostawy Przetarg nieograniczony 18.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-44A/17 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego Usługi Przetarg nieograniczony 17.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-2265-02A/17 – Wymiana dwóch kompletów zawieszeńdwulinowych wielkość 6… Usługi Przetarg nieograniczony 10.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-06A/17„Roboty dekarsko blacharskie na budynku mieszkalnym oraz naprawa muru oporowego w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 32 będącym niedoformalizowaną Wspólnotą Mieszkaniową” dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 –34/17 Projekt techniczny zmian w magistralnej sieci teletechnicznej w związku z planowaną likwidacją wyrobisk dołowych dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Usługi Przetarg nieograniczony 16.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-2265-03/17 – Wymiana liny wyrównawczej okrągłej Ø 47 mm… Usługi Przetarg nieograniczony 10.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-04/17 Wykonanie projektów likwidacji oraz kosztorysów szybu „Południowego” i szybu IV Usługi Przetarg nieograniczony 10.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD– 2265 -09/17 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drodze krajowej nr 86 na długości 990m w km od 9,018 do 10,008 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 11.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-11/17 „Wykonanie dwóch kwartalnych badań i ocen stanu technicznego obudowy szybu „Otylia” dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” Usługi Przetarg nieograniczony 11.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-39/17 – „Dostawa szelek bezpieczeństwa” Dostawy Przetarg nieograniczony 11.08.2017 Szczegóły