RO-PI-0021/19 „Wykonanie pieczątek służbowych i wizytówek służbowych oraz wymiana płytek tekstowych w pieczątkach dla SRK Oddział KWK Piekary I”

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Zapraszamy do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy w postępowaniu  pt. „Wykonanie pieczątek służbowych i wizytówek służbowych oraz wymiana płytek tekstowych w pieczątkach dla SRK Oddział KWK Piekary I”

Termin składania ofert upływa 04.07.2019 godz. 10:00

 poniżej link do Elektronicznego formularza ofertowego:

https://efo.coig.biz/inquiries/show/7dd75eb8-f6ef-4d37-a7c0-c6a7533bb199

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Zapytania ofertowe
    • Termin składania ofert 04.07.2019
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian