Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.02.2019 CZOK/WR/01/19 – „ Awaryjna naprawa wentylatora głównego przewietrzania typu WOK – 4d w pompowni „Powstańców Śląskich – Bytom I” Oddziału CZOK w Czeladzi” Szczegóły
Artykuł 02.05.2018 KWK W/WR/02/18 – Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” na okres realizacji 2 m-cy Szczegóły
Artykuł 02.05.2018 KWK W/WR/01/18 – Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK Śląsk” Szczegóły
Akty prawne 02.05.2018 KWK W/WR/02/18 – „Zakup energii elektrycznej dostarczanej z rozdzielni 6 kV GSZ-GK stanowiącej własność spółki ZEC S.A. Katowice do obiektów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oddział KWK „Wieczorek II”. Szczegóły
Akty prawne 02.05.2018 KWK W/WR/04/18 – „Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” Szczegóły
Akty prawne 02.05.2018 KWK W/WR/03/18 – „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” zasilanego na średnim napięciu z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Szczegóły
Akty prawne 31.10.2017 KWK C/34/17/18 – „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” w roku 2018”. Szczegóły
Akty prawne 23.10.2017 KWK MY/08/17 – Wykonanie prac związanych z likwidacja obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice. Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 KWK P/07/17/18 – 1. „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w zakresie mierniczym, budowlanym i szkód górniczych” Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 BZ/04/17/18 – WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. Szczegóły