CZOK/20/18 Część I: Czyszczenie zbiornika przelewowego oraz kolektora wód dołowych PG „Niwka – Modrzejów” Część II: Czyszczenie rurociągu od szybu Paweł do budynku CEHAMOG na pompowni głębinowej „Saturn” Oddziału CZOK

CZOK/20/18

Część I: Czyszczenie zbiornika przelewowego oraz kolektora wód dołowych PG „Niwka – Modrzejów”

Część II: Czyszczenie rurociągu od szybu Paweł do budynku CEHAMOG na pompowni głębinowej „Saturn” Oddziału CZOK

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Część II: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 22.06.2018
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian