KWK B/04/16 – „Wykonywanie analiz powietrza kopalnianego i analiz zawartości części niepalnych stałych w pyle kopalnianym na rzecz SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód w roku 2016.”

„Wykonywanie analiz powietrza kopalnianego i analiz zawartości części niepalnych stałych w pyle kopalnianym na rzecz SRK S.A. Oddział w Brzeszczach

KWK Brzeszcze Wschód w roku 2016.”

Część I. Wykonywanie analiz powietrza kopalnianego,

Część II. Wykonywanie analiz zawartości części niepalnych stałych w pyle kopalnianym

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 20.04.2016
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian