KWK BD/03/17 „Utrzymanie osadników wód dołowych „Czułów”

KWK BD/03/17

„Utrzymanie osadników wód dołowych „Czułów” – czyszczenie komory osadnika” dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 04.04.2017
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian