KWK K-J/02/17- „Likwidacja obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej oraz budynków warsztatowo- magazynowych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami Część I: zadanie 1-13; Część II: zadanie 1-18 dla SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu w tym: Część I, Część II.

„Likwidacja obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej oraz budynków warsztatowo- magazynowych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami Część I: zadanie 1-13; Część II: zadanie 1-18 dla SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu w tym:

Część I:

 1. Pomost przenośnikowy dla przenośnika nr 108 
 2. Pomost przenośnikowy dla przenośnika nr 301
 3. Pomost przenośnikowy dla przenośnika nr 1301
 4. Pomost przenośnikowy dla przenośnika nr 1201
 5. Pomost przenośnikowy dla przenośnika nr 3 i 2006
 6. Pomost przenośnikowy dla przenośnika nr 1010
 7. Pomost przenośnikowy dla przenośnika nr 1802
 8. Pomost rurociągów technologicznych
 9. Pomost przenośnikowy dla przenośnika nr 01
 10. Pomost przenośnikowy dla przenośnika nr 103
 11. Pomost przenośnikowy dla przenośnika nr 22
 12. Pomost przenośnikowy dla przenośnika nr 202
 13. Pomost przenośnikowy dla przenośnika nr 403a

Część II:

 1. Zagęszczacz promieniowy
 2. Stacja zbiornikowa kamienia.
 3. Zbiornik zrzutowy
 4. Stacja przesypowa 72105
 5. Stacja początkowa zwałów
 6. Stacja końcowa zwałów
 7. Budynek załadunku węgla ze zwałów
 8. Budynek Stacji Przesypowej przy szybie Kazimierz I
 9. Budynek przenośnika dozującego
 10. Rurociąg wody podsadzkowej zasilający zagęszczacz promieniowy „DORR”
 11. Zbiornik kamienia – żelbetowy
 12. Obiekt drobna sprzedaż – budynek obsługi wag
 13. Budynek drobnej sprzedaży
 14. Budynek nastawni
 15. Kładka nad torami
 16. Budynek warsztatów szkolnych
 17. Hala magazynowa
 18. Budynek warsztatów regeneracji na placu drzewnym

 Termin związania ofertą: 30 dni

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100)

Część II: 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100)

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 20.07.2017
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian