RO-RY-0003/20 Zabezpieczenie obiektów na powierzchni w zakresie przeciwpożarowym na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rydułtowach KWK „Rydułtowy I” na 2020 r.

Witam!

Uprzejmie proszę o składanie ofert na zabezpieczenie obiektów na powierzchni w zakresie ppoż. na 2020 r. dla KWK „Rydułtowy I’

Z poważaniem Marek Barteczko

https://efo.coig.biz/inquiries/show/15e30b25-46e6-41c6-9a9f-704b0fada1de

Postępowanie zostało rozstrzygnięte wygrała firma: Sprzęt Gaśniczy KTE S.C. z Rydułtów.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian