RO-RY-0027/19 Dzierżawa i utrzymanie jednego kontenera o pojemności 1100 l przeznaczonego do wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rydułtowach KWK „Rydułtowy I” na 24 miesiące.

Witam!

Uprzejmie proszę o złożenia oferty na dzierżawę kontenera o pojemności 1100 l na okres 24 miesięcy dla SRK S.A. KWK „Rydułtowy I” W ofercie należy podać wartość całkowitą na 24 miesiące wraz z kosztami utrzymania w sprawności technicznej, dezynfekcja oraz koszt dostarczenia do zamawiającego.

https://efo.coig.biz/inquiries/show/13df2473-f0bc-44a0-9859-60c4d4f5519a

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian