Świadczenie usług serwisu urządzeń centrali telefonicznej typu MD-110 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK WIECZOREK II.

Link do elektronicznego formularza ofertowego

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 29.01.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Uwagi Osoba do kontaktu: Jan Komander tel: (32) 707-55-57
   Termin realizacji: od 01.02.2019r. do 31.05.2019r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian