ZP-M-0003/19 – „Rozbiórka mostu przenośnikowego obiekt 8.8, budynku zbiornika miału na szybkim załadunku obiekt 2.b.16 oraz kontenerów socjalnych, biurowych i magazynowych na zwale szybkiego załadunku obiekt 2.d.3 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.

Znak sprawy: ZP-M-0003/19

„Rozbiórka mostu przenośnikowego obiekt 8.8, budynku zbiornika miału na szybkim załadunku obiekt 2.b.16 oraz kontenerów socjalnych, biurowych i magazynowych na zwale szybkiego załadunku obiekt 2.d.3 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 23 500,00zł

Termin składania ofert upływa w dniu 11.02.2019r. o godz. 09:00

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 11.02.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian