CZOK/23/18 – „Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych. Część I – Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej Część II – Dostawa strzemion obudowy chodnikowej Część III – Dostawa rozpór obudowy chodnikowej Część IV – Dostawa okładziny żelbetowej do obudowy chodnikowej Część V – Dostawa blach okładzinowych do obudowy chodnikowej Część VI – Dostawa siatki okładzinowej (zgrzewanej) do obudowy chodnikowej Część VII – Dostawa stóp podporowych Część VIII – Dostawa uchwytów zaciskowych do mocowania siatki naprawczej Część IX – Dostawa siatki naprawczej bazaltowej”

„Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych.

Część I         – Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej

Część II        – Dostawa strzemion obudowy chodnikowej

Część III      – Dostawa rozpór obudowy chodnikowej

Część IV      – Dostawa okładziny żelbetowej do obudowy chodnikowej

Część V        – Dostawa blach okładzinowych do obudowy chodnikowej

Część VI      – Dostawa siatki okładzinowej (zgrzewanej) do obudowy chodnikowej

Część VII     – Dostawa stóp podporowych

Część VIII   – Dostawa uchwytów zaciskowych do mocowania siatki naprawczej

Część IX      – Dostawa siatki naprawczej bazaltowej”

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Cześć I:  3 900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100)

Cześć II: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)

Część III: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)

Część IV: 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100)

Cześć V:  400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100)

Cześć VI: 170,00 zł (słownie:sto siedemdziesiąt  złotych 00/100)

Cześć VII: 95,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100)

Część VIII: 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100)

Część IX: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 22.06.2018
  • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian