CZOK/10/17/18 Dostawa pomp

Część I: „Dostawa 2 kompletnych zestawów pompowych do kontynuacji realizacji zadania modernizacji systemu głównego odwadniania”

Część II: „Dostawa zestawów pompowych wraz z armaturą do pompowni pp10bis”

Część III: „Dostawa pomp zatapialnych”

Część IV: „Zakup pomp zatapialnych-2szt.”

Część V: „Zakup pompy szlamowej”

Część VI: „Dostawa pomp zatapialnych typu P”

dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I –  135 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100),

Część II –  41 000,00 zł  (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100),

Część III –   1 400,00 zł  (słownie: jeden tysiąc czterysta  złotych 00/100),

Część IV –      700,00 zł  (słownie: siedemset złotych 00/100),

Część V  –   1 100,00 zł  (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100),

Część VI –   1 800,00 zł  (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100),

Nr ogłoszenia UE 2017/S 090-176553

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 12.06.2017
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian