KWK BD/16/18/19 – „Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” – Przebudowa chodnika dojściowego do chodników wodnych”

„Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” – Przebudowa chodnika dojściowego do chodników wodnych”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 58 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100

Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO

 

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 19.07.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian