SRK/NZ/CZOK–2265–25/18/19 Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi

SRK/NZ/CZOK–2265–25/18/19

Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi

Wadium do przetargu: 1 500,00 zł

UWAGA
Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego
Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik nr 1 do WO

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 13.07.2018
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian