KWK M/37/16/AE – Magazynowanie odpadów wydobywczych

„Magazynowanie odpadów wydobywczych na terenie

byłego zalewiska Wn-35 z Spółki  Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 18.04.2016
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Uwagi przetarg nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian