R-M-0007/19-Likwidacja toru 180 na bocznicy kolejowej KWK „Makoszowy”

Likwidacja toru  180 na bocznicy kolejowej KWK „Makoszowy”

Wadium – 3 600,00 PLN

 

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)załącznik nr 1 do WO Formularz Ofertowy

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 15.02.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian