RO-KCL-0009/19-241900016-Monitoring w zakresie badań stanu termicznego oraz środowiska gruntowo-wodnego zrekultywowanego terenu byłego zwałowiska odpadów pogórniczych w Rybniku Niewiadomiu przy ul. Sportowej

Monitoring w zakresie badań stanu termicznego oraz środowiska gruntowo-wodnego zrekultywowanego terenu byłego zwałowiska odpadów pogórniczych w Rybniku Niewiadomiu przy ul. Sportowej

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

https://efo.coig.biz/inquiries/show/9732e87d-49e4-42b0-8918-2c527b79e5b4

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Zapytania ofertowe
    • Termin składania ofert 12.03.2019
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian