ZP-S-0004/19 ,,Świadczenie usług serwisu, napraw i remontów systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej DGT Milenium wraz z urządzeniami towarzyszącymi, systemów łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, stojaków separacji iskrobezpiecznej wraz z urządzeniami końcowymi dla SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK „Śląsk” w 2019 i 2020 roku.”

,,Świadczenie usług serwisu, napraw i remontów systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej DGT Milenium wraz z urządzeniami towarzyszącymi, systemów łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, stojaków separacji iskrobezpiecznej wraz z urządzeniami końcowymi dla SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK „Śląsk” w 2019 i 2020 roku.”

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)
 2. nr ogłoszenia 521773-N-2019 z dnia 06.03.2019r.
 3. link do elektronicznego formularza oferowego
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 18.03.2019
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian