CZOK/35/17- „Dostawa wyrobów hutniczych”.

Dostawa wyrobów hutniczych”

Część I:      Dostawa blachy

Część II:     Dostawa kształtowników i wałków

Część III:   Dostawa siatek i krat pomostowych

Część IV:   Dostawa śrub i elementów złącznych.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 2 400,00 (słownie: dwa tysiące czterysta  złotych 00/100)

Część II: 2 500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

Część III: 500,00 (słownie: pięćset złotych 00/100)

Część IV: 1 600,00 (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100)

2. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 DNI

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 17.08.2017
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian