KWK M/06/18 – Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu

„Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu”

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 30.05.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Uwagi Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 )

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian