Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1291 2018-08-27 08:14:35 KWK K 10/18 Wykonanie kosztorysu oraz projektów likwidacji... Wykonanie kosztorysu oraz projektów likwidacji szybów I, II i III wraz z przynależną infrastrukturą dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Elektroniczny Formularz Ofertowy Szczegóły
1292 2018-08-24 14:04:37 SRK/NZ/KWK C-2265-21A/18-Remont pomieszczeń biurowych w budynku Dyrekcji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Remont pomieszczeń biurowych w budynku Dyrekcji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Wadium - 4 700,00 PLN UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji… Szczegóły
1293 2018-08-24 12:29:43 KWK K/18/18 Rozbiórka 7 obiektów budowlanych..... Rozbiórka 7 obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu.   Wadium: 35 000,00 zł Szczegóły
1294 2018-08-24 11:51:43 SRK/NZ/KWK M–2265–44/18 Dostawa i wymiana odcinka rurociągu sprężonego powietrza w szybie I dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1295 2018-08-24 10:33:21 SRK/NZ/KWK K-J-2265-6B/18 „Koncepcja regulująca stosunki wodne w zlewni rzeki Bobrek w rejonie Nowego Zawodzia w Sosnowcu” dla SRK S.A. Bytom, Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz“ „Koncepcja regulująca stosunki wodne w zlewni rzeki Bobrek w rejonie Nowego Zawodzia w Sosnowcu” dla SRK S.A. Bytom, Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz“ Wysokość wadium: 5 000,00 zł ( słownie:… Szczegóły
1296 2018-08-24 09:51:18 KWK/07/18/19 - "Rekultywacja hałdy przy ul. T. Boya-Żeleńskim 95 w Katowicach" Znak sprawy: KWK/07/18/19 "Rekultywacja hałdy przy ul. T. Boya-Żeleńskim 95 w Katowicach" Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Ofertę należy złożyć w zamkniętej… Szczegóły
1297 2018-08-24 08:40:56 KWK J-M/18/18 „Likwidacja 9 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”: „Likwidacja 9 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”: Budynek stacji odzysku ziaren;… Szczegóły
1298 2018-08-23 13:55:03 CZOK/23A/18: Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych. Cz. I - IV CZOK/23A/18 „Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych. Część I - Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej Część II - Dostawa okładziny żelbetowej do obudowy chodnikowej Część III - Dostawa uchwytów zaciskowych do… Szczegóły
1299 2018-08-23 12:53:01 KWK M/10/18 - „Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+441-58+051 dla SRK S.A. Oddziału KWK Makoszowy”. Znak sprawy: KWK M/10/18 - „Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+441-58+051 dla SRK S.A. Oddziału KWK Makoszowy”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 150 000,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy… Szczegóły
1300 2018-08-23 12:32:09 SRK/NZ/KWK W II–2265–14/18 Dostawa przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru składu atmosfery w wyrobiskach górniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II w podziale na części: Cześć I - dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru stężenia gazu typu - metan (5 szt.), Część II - dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności - termohigrometr (2 szt.), Część III - dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru stężenia gazu typu - tlen (5 szt.), Cześć IV - dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru stężenia gazu typu - dwutlenek węgla (5 szt.), Część V - dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru stężenia gazu typu - tlenek węgla (5 szt.). SRK/NZ/KWK W II–2265–14/18 Dostawa przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru składu atmosfery w wyrobiskach górniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II w podziale na części:… Szczegóły