Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
61 2019-08-14 13:35:24 R-C-0033/19 „Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie Staszic” na 2020 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie Staszic” na 2020 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Wysokość wadium: 4 000,00 zł… Szczegóły
62 2019-08-14 13:35:20 R-CZOK-0042/19 Dostawa urządzeń elektromechanicznych, materiałów elektrycznych instalacyjnych, przekaźników, opraw do lamp i sprzętu dielektrycznego dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
63 2019-08-14 13:15:36 R-C-0036/19 Dostawa narzędzi ręcznych, urządzeń małej mechanizacji ,części eksploatacyjnych do urządzeń małej mechanizacji urządzeń pomiarowych oraz sprzętu pomocniczego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
64 2019-08-14 13:05:38 R-S-0017/19 Prowadzenie obserwacji sejsmologicznej wraz z interpretacją wstrząsów sejsmicznych w obszarze górniczym SRK S.A. KWK „Śląsk” w latach 2019 – 2021. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
65 2019-08-14 12:50:39 „Dostawa olejów i smarów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk”. Link do elektronicznego formularza ofertowego   Osoba do kontaktu Tomasz Jarosik tel: 32 244 85 21 Szczegóły
66 2019-08-14 12:37:35 R-JM-0010/19 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń transportu bliskiego – szyb Jas II eksploatowanych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
67 2019-08-14 12:15:25 R-KCL-0024/19 Wykonanie projektu rozbiórki Budynku Związków Zawodowych byłej KWK "Kazimierz - Juliusz" w Sosnowcu przy ul. Ogrodowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
68 2019-08-14 11:38:44 Przygotowania do badań odbiorowych UDT i udziału w w/w badaniach urządzeń dźwignicowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej Link do elektronicznego formularza ofertowego   Osoba do kontaktu: Tomasz Jarosik, tel. 32/244 85 21 Szczegóły
69 2019-08-14 09:48:46 R-KCL-0022/19„Rozbiórka trzech budynków byłej KWK ,,Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu przy ul. Ogrodowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”. „Rozbiórka trzech budynków byłej KWK ,,Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu przy ul. Ogrodowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”. Wysokość wadium: 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 ) UWAGA… Szczegóły
70 2019-08-14 09:46:13 R-C-0034/19 Dostawa materiałów i części zamiennych do eksploatowanych maszyn i urządzeń szybowych oraz energomechanicznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” W tym: Część I - dostawa blach i kątowników, Część II - dostawa zaworów i manometrów, Część III - dostawa armatury C.O. oraz sanitarnej, Cześć IV - dostawa kompletnych szelek bezpieczeństwa w formie zestawów, Część V - dostawa farb, lakierów, nafty, benzyny ekstrakcyjnej, węglanu sodu, czyściwa oraz środka zapobiegającego wyrastaniu trawy, Część VI - dostawa środków smarnych, Część VII - dostawa osprzętu informatycznego, Część VIII - dostawa łożysk, Część IX - dostawa liny stalowej Ø 8, Część X - dostawa śrub i nakrętek, Część XI - dostawa uszczelek. Dostawa materiałów i części zamiennych do eksploatowanych maszyn i urządzeń szybowych oraz energomechanicznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”  W tym: Część I       - dostawa blach i… Szczegóły