Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
661 2019-02-18 08:25:57 R-PI-0003/19„Wykonanie projektu technicznego likwidacji szybika Międzypoziomowego 438/348 wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla SRK S.A. KWK „Piekary I”. „Wykonanie projektu technicznego likwidacji szybika Międzypoziomowego 438/348 wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla SRK S.A. KWK „Piekary I”. Wysokość wadium: 600,00 zł ( słownie: sześćset złotych 00/100) UWAGA… Szczegóły
662 2019-02-15 13:48:52 R-K-0001/19 Wymiana tarcz odciążających pomp głównego odwadniania OW 250 B/10 dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Wymiana tarcz odciążających pomp głównego odwadniania OW 250 B/10 dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Wadium: 1 700,00zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej… Szczegóły
663 2019-02-15 12:43:24 Zakup farb wraz z akcesoriami w celu odmalowania korytarzy Budynku Dyrekcji SRK S.A. Oddział KWK "Wieczorek II" ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
664 2019-02-15 12:33:10 Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu w 2019 roku Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu w 2019 roku Link do elektronicznego formularza Szczegóły
665 2019-02-15 11:09:41 RO-KCL-0004/19 - 241900010 Dostawa aktualizacji dostępu do oprogramowania mapa SG firmy MAPSOFT - dla dwóch użytkowników na 2019r. Dostawa aktualizacji dostępu do oprogramowania mapa SG firmy MAPSOFT - dla dwóch użytkowników na 2019r. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
666 2019-02-15 07:12:13 ZP-WII-0004/19 - „Demontaż w zakresie likwidacji górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale skipowym szybu „Roździeński” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” znak sprawy: ZP-WII-0004/19 „Demontaż w zakresie likwidacji górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale skipowym szybu „Roździeński” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Link do Elektronicznego… Szczegóły
667 2019-02-14 14:42:00 KWK K/36/18/19 - „Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz parkingu przed budynkiem Administracyjnym dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu w roku 2019” „Kompleksowe  utrzymanie czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz parkingu przed budynkiem Administracyjnym dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński  w  Suszcu  w roku  2019” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 900,00  zł (słownie:… Szczegóły
668 2019-02-14 12:46:02 ZP-C-0003/19 „ Roboty szybowe - wymiana zbrojenia szybowego w szybie Budryk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”.  „ Roboty szybowe - wymiana zbrojenia szybowego w szybie Budryk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy… Szczegóły
669 2019-02-14 10:17:45 Wykonanie kompletu badań technicznych urządzeń ciśnieniowych. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej, Kopalnia Węgla Kamiennego „Śląsk” rozpocznie postępowanie przetargowe dotyczące badań urządzeń ciśnieniowych. Osoby wykonujące określone badania techniczne muszą posiadać nadane przez… Szczegóły
670 2019-02-14 08:12:44 RO-PI-0005/19 ZAKUP EKSPRESU CIŚNIENIOWEGO ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 25.02.2019 R. ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 06.03.2019 R.  dniu 18.02.2019r. nastąpiło otwarcie ofert dot. "Zakupu ekspresu ciśnieniowego" W… Szczegóły