Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1341 2018-08-08 09:41:10 SRK/NZ/KWK P-2265-14A/18/19„Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej medycyny pracy związanych z ograniczeniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskie w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2020r. „Świadczenie usług   w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej medycyny pracy związanych  z ograniczeniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A.  w Bytomiu Oddział KWK… Szczegóły
1342 2018-08-08 09:15:35 SRK/NZ/KWK C-2265-43/18„Opracowanie aktualizacji „Projektu remontu linii kolejowej nr 145 Chorzów Stary – Radzionków, tor nr 1 km10,950 – 12,800 oraz linii 716 tor nr 1 km 0,526 – 1,840 z tytułu usuwania szkód górniczych wywołanych eksploatacją dokonaną w pokładzie 620 i aktualnie prowadzoną w pokładzie 615 przez KW S.A.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. „Opracowanie aktualizacji „Projektu remontu linii kolejowej nr 145 Chorzów Stary – Radzionków, tor nr 1 km10,950 – 12,800 oraz linii 716 tor nr 1 km  0,526 – 1,840 z tytułu… Szczegóły
1343 2018-08-08 09:08:16 KWK P/08/18/19 Wykonanie robót szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I" w Rudzie Śląskiej w górniczym wyciągu szybowym WANDA w 2019 r. - cz. I, II, III, IV Wykonanie robót szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej  w górniczym wyciągu szybowym Wanda w 2019 r. Część I: Wymiana kompletnego zawieszenia czterolinowego wlk. 4 w… Szczegóły
1344 2018-08-08 08:56:03 SRK/NZ/KWK S-2265-18/18Określanie składu prób gazowych pobieranych przez Zamawiającego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” Określanie składu prób gazowych pobieranych przez Zamawiającego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk”  Wysokość wadium: 1 200,00 zł ( słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100) UWAGA… Szczegóły
1345 2018-08-08 07:47:40 SRK/NZ/KWK M-2265/42/18 „Wykonanie okresowego przeglądu wraz z wymianą uszczelnień 9 sztuk siłowników typu BSFG 408 hamulca tarczowego maszyny wyciągowej szybu I przedział „a” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” „Wykonanie okresowego przeglądu wraz z wymianą uszczelnień 9 sztuk siłowników typu BSFG 408 hamulca tarczowego maszyny wyciągowej szybu I przedział „a” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” wadium:… Szczegóły
1346 2018-08-08 07:24:17 SRK/NZ/AZM-2265-4A/18 Uszczelnienie pokrycia dachu nad klatkami schodowymi budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 17 wraz z remontem głowicy komina ul. Klimontowskiej 17 A dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych Uszczelnienie pokrycia dachu nad klatkami schodowymi budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 17 wraz z remontem głowicy komina ul. Klimontowskiej 17 A dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych… Szczegóły
1347 2018-08-08 07:00:31 SRK/NZ/KWK C-2265-21/18-Remont pomieszczeń biurowych w budynku Dyrekcji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Wadium 4 700,00 PLN UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/.… Szczegóły
1348 2018-08-07 12:31:54 SRK/NZ/CZOK - 2265–43/18 - „Czyszczenie Rowu Radzionkowskiego – pompownia „Powstańców Śl.”   „Czyszczenie Rowu Radzionkowskiego – pompownia „Powstańców Śl.” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza… Szczegóły
1349 2018-08-06 09:49:02 Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego dla SRK S.A. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
1350 2018-08-06 07:57:38 SRK/NZ/KWK M-2265-38/18-„Dostawa i wymiana wykładziny Modar R-3/Mz koła pędnego maszyny wyciągowej szybu Ia KWK „Makoszowy” Wadium  3 100,00 PLN UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/.… Szczegóły