Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1331 2018-08-10 12:14:45 KWK P/09/18 „Usunięcie szkód górniczych na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej: Część I : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiego 30 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę”, Część II : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Czarnoleśnej 47 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę ”, Część III : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Czarnoleśnej 51 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę”, Część IV : „Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę”, Część V : „Remont budynku użyteczności publicznej (Miejski Zakład ds. Orzekania o Niepełnosprawności) przy ul. J. Markowej 20A w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę”, Część VI : „Remont budynku użyteczności publicznej (Dzienny Dom „Senior-Wigor) przy ul. J. Markowej 20A w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę”, Część VII : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Tołstoja 6-6A w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę”, Część VIII : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Tołstoja 8-8A w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę”. „Usunięcie szkód górniczych na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej: Część I : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiego 30 w Rudzie Śląskiej - remont przez… Szczegóły
1332 2018-08-10 10:44:17 KWK/04A/18 „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263 Etap I: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263 Etap II: Nadzór autorski dla robót związanych z realizacją etapu I” znak sprawy: KWK/04A/18 „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263 Etap I:            Dokumentacja projektowo –… Szczegóły
1333 2018-08-10 08:39:58 KWK S/04/18 „Remont pomp odwadniających dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Śląsk „Remont pomp odwadniających: Część I – Remont pomp typu P, Część II – Remont pomp typu PSZ, Cześć III – Remont pomp typu OS, Cześć IV – Remont pomp typu… Szczegóły
1334 2018-08-09 14:45:47 KWK M/11/18- „Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni KWK „Makoszowy” w Zabrzu.” „Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni KWK „Makoszowy” w Zabrzu.” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) Załącznik nr 5 - rysunki i… Szczegóły
1335 2018-08-09 14:04:55 SRK/NZ/KWK W II–2265–17/18 Obsługa technologiczna urządzeń oczyszczalni ścieków w Katowicach- Nikiszowcu od 01.09.2018r. - 31.12.2018r. dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1336 2018-08-09 14:02:31 SRK/NZ/KWK K-2265-24/18Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym, niezbędnych do prowadzenia dokumentacji - mierniczo geologicznej i ochrony powierzchni dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK "Krupiński”. Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym, niezbędnych do prowadzenia dokumentacji - mierniczo geologicznej i ochrony powierzchni  dla SRK S.A.  w Bytomiu Oddział  w Suszcu KWK "Krupiński”. Wysokość wadium: 1… Szczegóły
1337 2018-08-09 14:02:27 SRK/NZ/KWK K-J-2265-6A/18 „Koncepcja regulująca stosunki wodne w zlewni rzeki Bobrek w rejonie Nowego Zawodzia w Sosnowcu” dla SRK S.A. Bytom, Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz“ „Koncepcja regulująca stosunki wodne w zlewni rzeki Bobrek w rejonie Nowego Zawodzia w Sosnowcu” dla SRK S.A. Bytom, Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz“ wadium: 5 000,00 zł UWAGA Ofertę składa… Szczegóły
1338 2018-08-09 14:00:41 CZOK/28B/18 - „Dostawa materiałów elektrycznych” w ramach zadania „Modernizacja przepompowni Pp-7 – pompownia „Pstrowski” w tym: Część I – Dostawa materiałów elektrycznych Część II – Dostawa czujników gazometrycznych „Dostawa materiałów elektrycznych” w ramach zadania „Modernizacja przepompowni Pp-7 – pompownia „Pstrowski” w tym: Część I – Dostawa materiałów elektrycznych Część II – Dostawa czujników gazometrycznych" Oferta powinna być zabezpieczona… Szczegóły
1339 2018-08-09 08:32:11 SRK/NZ/KWK BD-2265-24A/18/19 „Część I. Wykonanie analiz laboratoryjnych powietrza kopalnianego, Część II. Wykonanie badania prób pyłu kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” „Część I. Wykonanie analiz laboratoryjnych powietrza kopalnianego, Część II. Wykonanie badania prób pyłu kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Wysokość wadium: Część I: 3 200,00 zł… Szczegóły
1340 2018-08-09 07:57:51 SRK/NZ/CZOK - 2265–38/18/19 - „Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej "   „Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej " dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 rok   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą… Szczegóły