Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
3091 2016-01-05 09:59:51 KWK M/60/15/16 Świadczenie usług utrzymania urządzenia Świadczenie usług utrzymania urządzenia wyciągowego szybu IV przedział „b” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
3092 2015-12-31 16:04:58 KWK R/01/15/16 Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału KWK „Rozbark V” Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla oddziału KWK „Rozbark V” Szczegóły
3093 2015-12-31 09:41:52 BZ/10/15/16- Zamieszczanie ogłoszeń w prasie. Część I: „Zamieszczanie ogłoszeń w prasie (dzienniku ukazującym się przynajmniej pięć razy w tygodniu) o zasięgu ogólnokrajowym (usługa publikacji)” Część II: „Zamieszczanie ogłoszeń w prasie (dzienniku ukazującym się przynajmniej pięć… Szczegóły
3094 2015-12-28 14:14:43 SRK/TZ/KWK M-2265-92/15/16 - Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego Świadczenie usług w zakresie obsługi transportu sanitarnego z wykorzystaniem samochodu sanitarnego udostępnionego przez Wykonawcę dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” na 2016 rok. Szczegóły
3095 2015-12-28 13:41:46 SRK/TZ/KWK C-2265-13/15/16 - Analizy chemiczne powietrza kopalnianego „Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz chemicznych powietrza kopalnianego oraz oznaczenia zawartości części niepalnych lub wody przemijającej w pyle kopalnianym, intensywności zlegania i osiadania pyłu w wyrobiskach”. Szczegóły
3096 2015-12-28 07:55:51 KWK C/12/15/16 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum” „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum” Część I:    Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie górniczo-wentylacyjnym                      Część II:Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na… Szczegóły
3097 2015-12-23 13:24:18 CZOK/60/15/16 - Część I: Zabudowa rurociągu tłocznego w szybie Gigant etap II, Część II: Zabudowa rurociągu głównego odwadniania CZOK/60/15/16 - Część I: Zabudowa rurociągu tłocznego w szybie Gigant etap II - przebudowa nadszybia, zabudowa rurociągu na poz. 825, zabudowa w szybie, dostawa rur do szybu – Dostawa rur… Szczegóły
3098 2015-12-22 15:06:08 KWK M/46A/15/16 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" Szczegóły
3099 2015-12-22 13:44:32 SRK/TZ/KWK M – 2265 – 70A/15/16 „Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji, pomiarów szczelności źródeł promieniotwórczych, kalibracji radiometrów, naprawy aparatury izotopowej, oraz wymiany źródeł izotopowych i regeneracji pojemników, konserwacja sytemu sygnalizacji pożaru” „Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji, pomiarów szczelności źródeł promieniotwórczych, kalibracji radiometrów, naprawy aparatury izotopowej, oraz wymiany źródeł izotopowych i regeneracji pojemników, konserwacja sytemu sygnalizacji pożaru” Szczegóły
3100 2015-12-21 08:58:16 KWK M/56/15/16 „Świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu elektrycznego na ZPMW i powierzchni w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. „Świadczenie usług  związanych z utrzymaniem ruchu elektrycznego na ZPMW i powierzchni w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły