Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2071 2017-10-03 08:10:00 SRK/TZ/KWK C-2265-57/17 Serwis systemu monitorowania stanu technicznego wentylatorów... „Serwis systemu monitorowania stanu technicznego wentylatorów głównego przewietrzania typu WPK-3,3 nr 1 i nr 2 pracujących przy szybie „Staszic” dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” z… Szczegóły
2072 2017-09-28 14:35:12 KWK M/11/17 - „Likwidacja budynku niedokończonej kotłowni wraz z pomostem nawęglania” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” „Likwidacja budynku niedokończonej kotłowni wraz z pomostem nawęglania” dla SRK S.A.  Oddział KWK „Makoszowy” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)Termin związania ofertą… Szczegóły
2073 2017-09-28 13:41:42 BZ/04/17/18 - WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. Zadanie 1 - Wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. za rok obrotowy 2017 i 2018 Zadanie 2 - Wykonanie badania… Szczegóły
2074 2017-09-28 12:23:19 CZOK/43/17/18 Ubezpieczenie agregatów... „Ubezpieczenie agregatów głębinowych SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”.   Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 44 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100) Nr… Szczegóły
2075 2017-09-28 10:12:45 KWK/05/17 Rozbiórka wiaduktów... Część I:   Rozbiórka wiaduktu przy ul. Czarnieckiego wraz z odtworzeniem infrastruktury towarzyszącej w Wodzisławiu Śląskim. i/lub        Część II:  Rozbiórka wiaduktu przy ul. Mszańskiej wraz z odtworzeniem infrastruktury towarzyszącej w… Szczegóły
2076 2017-09-25 14:38:39 SRK/TZ/KWK BD– 2265 -09B/17 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drodze krajowej nr 86 na długości 990m w km od 9,018 do 10,008 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” SRK/TZ/KWK BD– 2265 -09B/17 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drodze krajowej nr 86 na długości 990m w km od 9,018 do 10,008 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział… Szczegóły
2077 2017-09-25 14:19:51 AZM/04/17/18 - Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U z 2017r.poz. 220 z późniejszymi zmianami) dla SRK S.A. w Bytomiu dla Oddziału w Bytomiu Administracji Zasobów Mieszkaniowych...        „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U z 2017r.poz. 220 z późniejszymi zmianami) dla SRK S.A. w Bytomiu dla Oddziału w Bytomiu Administracji Zasobów Mieszkaniowych na… Szczegóły
2078 2017-09-25 12:41:15 SRK/TZ/KWK J-M-2265-14/17 - „Dostawa wentylatora lutniowego ϕ 800 wraz z wyposażeniem”   „Dostawa wentylatora lutniowego ϕ 800 wraz z wyposażeniem dla Oddziału w Jastrzębiu- Zdroju KWK “Jas-Mos” Szczegóły
2079 2017-09-25 12:01:16 AZM/05/17 - Część I: „Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych ul. Orla 1F, ul. Orla 1B, ul. Orla 1C, ul. Klimontowska 17/2, ul. Staszica 8 w Sosnowcu i ul. Zacisze 2/1 w Wojkowicach. Część II: „Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych ul. Cyryla Metodego 16, ul. Zabrzańskiej 130, ul. Krańcowej 4, ul. Krańcowej 8, ul. Krańcowej 2, w Bytomiu oraz remont instalacji odgromowej ul. Artura 7 A i 7 B w Radzionkowie oraz w Zabrzu przy ul. Puszkina 8. Część I: „Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych ul. Orla 1F, ul. Orla 1B, ul. Orla 1C, ul. Klimontowska 17/2, ul. Staszica 8 w Sosnowcu i ul. Zacisze 2/1 w… Szczegóły
2080 2017-09-25 11:49:59 SRK/TZ/KWK BD-2265-13/17- „Wykonanie badania i ocena stanu technicznego obudowy szybu „I” i „II”. „Wykonanie badania i ocena stanu technicznego obudowy szybu „I” i „II” dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”.” Szczegóły