Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
461 2019-04-18 09:18:35 Dostawa Internetu w technologii światłowodowej wraz z dzierżawą urządzeń dla SRK S.A. KWK „Brzeszcze Wschód”. https://efo.coig.biz/inquiries/show/0d8e9f4f-611d-4c3f-9894-b3809e496d36     Szczegóły
462 2019-04-18 09:02:19 Wykonanie rocznych badań maszyny wyciągowej K6500/1600 szybu „Roździeński” przedział klatkowy, wyposażonej w zespół hamulca pneumatyczno-obciążnikowego, typ szczękowy dolnozwierny ZSHP-A2 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
463 2019-04-18 08:35:55 R-MW-0005/19 Udzielanie świadczeń związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła I z siedzibą w Katowicach w latach 2019-2020 UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
464 2019-04-17 12:56:23 R-C-0010/19Wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji żelbetowej basztowej wieży szybowej szybu „Budryk” oraz pracy wyciągu szybowego na podstawie pomiarów geodezyjnych z uwzględnieniem aktualnego stanu technicznego wieży dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji żelbetowej basztowej wieży szybowej  szybu „Budryk” oraz pracy wyciągu szybowego na podstawie pomiarów geodezyjnych  z uwzględnieniem aktualnego stanu technicznego wieży dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział… Szczegóły
465 2019-04-17 10:37:14 ZP-B-0003/19: Wykonanie robót remontowo – budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze – Wschód” - części I - VI znak sprawy: ZP - B - 0003/19 nazwa postępowania: „Wykonanie robót remontowo – budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK… Szczegóły
466 2019-04-17 09:49:07 „Badanie, kontrola i sprawdzenie przyrządów pomiarowych” będących w eksploatacji SRK SA oddział KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
467 2019-04-17 08:49:29 R-S-0008/19-1 Legalizacja przyrządów pomiarowych dla SRK S.A. oddział KWK "Śląsk", w tym: Część I Legalizacja metanomierzy interferencyjnych typu R-7; UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
468 2019-04-16 13:16:27 „Zakup czujników poziomu cieczy ” Link do elektronicznego formularza Szczegóły
469 2019-04-15 10:25:13 R-JM-0008/19 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w pasie drogowym ulicy Boża Góra – drodze gminnej, znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Mszana na parceli 133/55 dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w pasie drogowym ulicy Boża Góra – drodze gminnej, znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Mszana na parceli 133/55 dla SRK S.A. Oddział KWK… Szczegóły
470 2019-04-15 09:56:21 R-S-0007/19 ,,Świadczenie usług serwisu, napraw i przeglądów okresowych urządzeń systemu SMP/NT dla SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK „Śląsk” w 2019 roku.” ,,Świadczenie usług serwisu, napraw i przeglądów okresowych urządzeń systemu SMP/NT dla SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK „Śląsk” w 2019 roku.” wadium: 5 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod… Szczegóły