Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1561 2018-06-05 13:09:18 SRK/NZ/KWK BD -2265-18/18 -"Dostawa materiałów drewnianych"   "Dostawa materiałów drewnianych" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.        Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego… Szczegóły
1562 2018-06-05 12:41:22 SRK/NZ/CZOK-2265-31/18 „Dostawa kabli i przewodów dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” „Dostawa kabli i przewodów dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Wysokość wadium: 2 800,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z… Szczegóły
1563 2018-06-05 12:30:47 SRK/NZ/CZOK -2265-18/18 - Dostawa drewna i wyrobów drewnianych Część I, II i III                                      Część I : Drewno kopalniane                                    Część II: Wyroby drewniane                                    Część III: Drewno do klinów kablowych i przekładek PG     dla SRK S.A. Oddział  w Czeladzi Centralny… Szczegóły
1564 2018-06-05 12:28:47 SRK/NZ/KWK BD-2265-17/18 „Dostawa materiałów budowlanych dla Działu Górniczo-Wentylacyjnego SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. „Dostawa materiałów budowlanych dla Działu Górniczo-Wentylacyjnego SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. Wysokość wadium: 1 200,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji… Szczegóły
1565 2018-06-05 09:10:57 SRK/NZ/KWK C-2265-12A/18 - Dostawa małej mechanizacji Dla SRK S.A. Oddz. KWK "Centrum" - Część I,II i III „Dostawę urządzeń małej mechanizacji”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ w tym: Część I     - dostawa narzędzi  pneumatycznych Część II   - dostawa spawarek inwertorowych Część III - dostawa… Szczegóły
1566 2018-06-05 09:07:39 KWK B/05/18 Bieżąca konserwacja, udrażnianie i czyszczenie rowów .. górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze, obejmująca: Zadanie 1 – Konserwacja rowu melioracyjnego A2/7, Zadanie 2 – Konserwacja rowu przy ul. Partyzantów, Zadanie 3 – Konserwacja rowu melioracyjnego… Szczegóły
1567 2018-06-01 14:00:30 CZOK/13/18 - „Opracowanie projektu technicznego wraz z dostawą i zabudową systemu transmisji sygnałów dwustanowych w pompowni „Siemianowice”” „Opracowanie projektu technicznego wraz z dostawą i zabudową systemu transmisji sygnałów dwustanowych w pompowni „Siemianowice”” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100) Szczegóły
1568 2018-06-01 13:58:38 CZOK/02B/18 - „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””, Etap II: „Projekt ujęcia i zabezpieczenia dróg spływu wszystkich wód z PS „Powstańców Śląskich- Bytom I” oraz skierowania ich do nowego wyrobiska korytarzowego na poz. 760 m”. „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””,  Etap II: „Projekt ujęcia i… Szczegóły
1569 2018-06-01 13:45:45 SRK/NZ/CZOK–2265–26/18 Naprawa lin stalowo-gumowych dla Oddziału CZOK Część I:Naprawa liny stalowo - gumowej typu ZEP dla Oddziału CZOK Ruch II Pompownia Pstrowski. Część II: Naprawa liny stalowo - gumowej typu SAG dla Oddziału CZOK Ruch II Pompownia Szombierki. Część III: Naprawa liny stalowo - gumowej typu SAG dla Oddziału CZOK Ruch II Pompownia Dębieńsko. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1570 2018-06-01 12:36:01 BZ/02/18 - „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. w 2018r.: Część I - Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Śląsk” Część II - Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Wieczorek II” „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych                         oraz mleka dla pracowników SRK S.A. w 2018r.: Część I   - Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK… Szczegóły