Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
311 2019-06-14 09:45:39 R-MW-0007/19-1 Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła I z siedzibą w Katowicach w 2019 roku, w tym: Część I: Szkolenia w dziedzinie BHP, prawa pracy oraz kursów uprawniających do prowadzenia instruktaży, Część II: Szkolenia i kursy w zakresie zagrożenia radiacyjnego. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
312 2019-06-14 09:00:28 RO-JM-0028/19 - Badanie wytrzymałości na ściskanie Rc1 i Rc28 spoiwa mineralnego UTEX-WT dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas - Mos”. Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… Szczegóły
313 2019-06-14 08:49:01 Zakup liczników energii elektrycznej do pomiarów w układzie bezpośrednim Dostawa liczników energii elektrycznej wg poniższego opisu. 3x230/400V 5(60)A licznik energii elektrycznej czynnej trójfazowy, pracujący w układzie bezpośrednim, wg taryfy C11, z ważnymi cechami legalizacyjnymi od roku 2019, montowany na tablicy… Szczegóły
314 2019-06-14 08:38:42 R-JM-0006/19-1-1 Malowanie kół linowych na wieży szybu Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
315 2019-06-14 08:27:13 ZP-BZ-0001/19-1 Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019-2021 dla 7 części obejmujących: Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019-2021 dla części obejmujących: Część I              - powiaty Rybnik, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie Zdrój, Część II            - powiaty Gliwice,… Szczegóły
316 2019-06-14 07:42:47 RO-P-0039-19 Sprawdzenie psychrometrów aspiracyjnych Assmanna PM-821L Sprawdzenie psychrometrów aspiracyjnych Assmanna PM-821L dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego   Szczegóły
317 2019-06-13 13:58:17 Udrożnienie kanału rurowego Ø500 zabudowanego przy przepompowni "Hubertus" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Mysłowice"   Osoba do kontaktu: Tomasz Skrzypczak tel: 32 420 87 43 Elektroniczny Formularz Ofertowy: https://efo.coig.biz/inquiries/show/61a93670-7adc-4657-b46c-7871ec8c5efe Szczegóły
318 2019-06-13 12:30:26 SRK/KWKBD/586/2019 Dostawa muf kablowych Zakup muf kablowych do łączenia przewodów oponowych i kabli energetycznych dla Oddziału SRK SA KWK BOŻE DARY w Katowicach. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego .https://efo.coig.biz/inquiries/show/93dba4f2-5535-486c-aec0-aa83b4e854fe Szczegóły
319 2019-06-13 11:40:03 RO-M-0017/19 Dostawa wody mineralnej gazowanej 0,5 l i niegazowanej 0,5 l na 2019 rok dla: SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
320 2019-06-13 11:29:16 „Dostawa środków opatrunkowych (wyposażenie apteczek i toreb sanitariuszy) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły