Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2311 2017-05-24 09:57:17 SRK/TZ/KWK P-2265-02/17 „Remont silników elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” Szczegóły
2312 2017-05-24 09:51:54 SRK/TZ/KWK C-2265-14/17Wykonanie prześwietlenia stanu technicznego rurociągu zrzutowego wód dołowych na powierzchni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2017r.   Prześwietlenie stanu technicznego rurociągu zrzutowego wód dołowych Ø 300 którym z osadników powierzchniowych po oczyszczeniu z osadów woda przepompowywana jest do rzeki Bytomki. Prace te należy wykonać na rurociągu… Szczegóły
2313 2017-05-24 09:42:13 SRK/TZ/KWK P-2265-03/17 „Dostawa środków chemicznych, wkładów oraz worków filtracyjnych do Stacji Uzdatniania Wody..."   „Dostawa środków chemicznych, wkładów oraz worków filtracyjnych do Stacji Uzdatniania Wody:       Część I – Dostawa środków chemicznych do Stacji Uzdatniania Wody,       Część II – Dostawa wkładów oraz… Szczegóły
2314 2017-05-24 09:38:03 SRK/TZ/KWK-2265-03/17 „Projekt techniczny likwidacji odkrytej sztolni w obrębie zwału 6/4 z wylotem na działkę 165/16 w Nowej Rudzie wraz z likwidacją sztolni" „Projekt techniczny likwidacji odkrytej sztolni w obrębie zwału 6/4 z wylotem na działkę 165/16 w Nowej Rudzie wraz z likwidacją sztolni: Zadanie nr 1: Projekt techniczny likwidacji odkrytej sztolni w… Szczegóły
2315 2017-05-24 09:05:18 KWK C/21/17 „Dokumentacja techniczna modernizacji układu głównego odwadniania..... „Dokumentacja techniczna modernizacji układu głównego odwadniania „KWK „Centrum” (branża górnicza, mechaniczna, elektryczna i hydrogeologiczna) wraz z kosztorysem inwestorskim dla SRK S.A.” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 400,00 zł… Szczegóły
2316 2017-05-19 12:38:19 CZOK/18/17 - Roboty budowlane w Oddziale CZOK Część I: Zabudowa kontenera socjalnego z aneksem sanitarnym – Pompownia „Siemianowice” Część II: Wymiana rurociągu p.poż. DN150 od szybu Gigant do zbiornika powierzchniowego p.poż., remont stacji redukcyjnej na poz. 575m i poz. 825m, Część III: Remont ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz konstrukcji dachu budynku hali sprężarek, rozdzielni wraz z kanałami kablowymi - etap II – Pompownia „Pstrowski” Część IV: Wykonanie remontu schodów wejściowych do rozdzielni 6kV R-S – Pompownia „Szombierki” Część V: Naprawa kabla 6kV relacji rozdzielnia 6kV R-01 pole nr 6 do rozdzielni 6kV R-02 pole nr 3 – Pompownia „Powstańców Śląskich”. Roboty budowlane w Oddziale CZOK Część I: Zabudowa kontenera socjalnego z aneksem sanitarnym – Pompownia „Siemianowice” Część II: Wymiana rurociągu p.poż. DN150 od szybu Gigant do zbiornika powierzchniowego p.poż., remont… Szczegóły
2317 2017-05-19 08:38:01 KWK M/01/17„Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni Zakładu Górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Stałą obsługę całodobowego punktu alarmowania utrzymującego łączność z Komendą Miejska Straży Pożarnej w Zabrzu. Zm. A - min 3 osoby – komendant, konserwator sprzętu p.poż., kierowca,… Szczegóły
2318 2017-05-19 07:42:35 KWK C/16/17 Remont rozruszników Remont rozruszników elektrolitycznych do pomp wysokociśnieniowych typu OW  dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć… Szczegóły
2319 2017-05-18 13:48:10 CZOK/24/17 - Dostawa części do pomp dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawa części do pomp dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Część I: „Dostawa części do pomp.”– dla Ruchu II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Siemianowice”. Część II: „Dostawa… Szczegóły
2320 2017-05-18 13:27:17 SRK/TZ/KWK C-2265-17/17 - „Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych własnych typu DLZ110F-II prod. FERRIT s. r. o. dla SRK SA oddz. KWK Centrum w 2017 roku” „Świadczenie usług serwisowych  kolejek podwieszanych własnych typu DLZ110F-II prod. FERRIT s. r. o. dla SRK SA oddz. KWK Centrum w 2017 roku” Szczegóły