Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1921 2017-12-14 08:52:37 KWK C/42/17/18 - „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2018 roku”. „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2018 roku”. Część I:        Szkolenia w dziedzinie BHP, prawa pracy oraz kursów  uprawniających do prowadzenia instruktaży, Część II:       Szkolenia i kursy… Szczegóły
1922 2017-12-13 13:21:41 AZM/06/17/18 - Część I: „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 8A, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II: „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 2, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych Część I: „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 8A, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń… Szczegóły
1923 2017-12-13 10:52:59 KWK K/17/17/18- „Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla KWK „Krupiński” SRK S.A. w 2018r.”   „Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla KWK „Krupiński” SRK  S.A. w 2018r.” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł… Szczegóły
1924 2017-12-13 09:32:41 SRK/NZ/KWK K-2265-13/17/18 Usł. zimowego utrzymania kopalnianych terenów Świadczenie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu kopalnianych dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie 2017/2018 na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu. Wadium 6 000,00 PLN Szczegóły
1925 2017-12-11 09:44:03 SRK/NZ/BZ-2265-55/17Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu oraz Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji w Dąbrowie Górniczej Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu oraz Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji w Dąbrowie Górniczej dla: Spółki Restrukturyzacji Kopalń… Szczegóły
1926 2017-12-08 13:12:49 KWK J-M/21/17/18- „Remont kapitalny wentylatora głównego przewietrzania typu WPK 3,9 nr 2 w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie Jas IV w SRK S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” „Remont kapitalny wentylatora głównego przewietrzania typu WPK 3,9  nr 2 w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie Jas IV w SRK S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”    Oferta powinna być… Szczegóły
1927 2017-12-08 11:51:47 SRK-NZ-KWK B-2265-10A/17/18Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w roku 2018. Wykonywanie analiz chromatograficznych powietrza kopalnianego/ „O2” – w procentach z dokładnością do setnych części, „CO” – w procentach z dokładnością do dziesięciotysięcznych części, „CO2” – w procentach z dokładnością do… Szczegóły
1928 2017-12-08 11:18:36 SRK/NZ/BZ– 2265 –56/17 Dostawa wraz z uruchomieniem urządzeń voip „Dostawa wraz z uruchomieniem urządzeń voip dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Wysokość wadium : 3 000,00 zł Szczegóły
1929 2017-12-07 14:57:33 AZM/08/17/18 - Część I: „Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków położonych na terenie miast Będzin, Sosnowiec, Czeladź, Bytom, Ruda Śląska, Radzionków” Część II: „Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie porządku i czystości wokół budynków mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. położonych na terenie gminy Wałbrzych i Boguszów Gorce” Część I: „Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków położonych na terenie miast… Szczegóły
1930 2017-12-07 14:14:26 SRK/NZ/KWK C-2265-69/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału SRK S.A.KWK „Centrum” na okres styczeń 2018r. – luty 2018r. Wysokość wadium 13 000,00 zł. Szczegóły