Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2381 2017-04-14 08:08:32 KWK B/03/17 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw bieżących i remontów oraz pogotowia awaryjnego. KWK B/03/17 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw bieżących                          i remontów oraz pogotowia awaryjnego dla: Część I: maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, Część II: wentylatorów głównego przewietrzania, Część III:… Szczegóły
2382 2017-04-13 14:35:51 SRK/TZ/CZOK-2265-17/17 „Wykonanie badania i ocena stanu technicznego obudowy szybów." „Wykonanie badania i ocena stanu technicznego obudowy szybów. Zadanie I – Wykonanie badania i ocena stanu technicznego obudowy szybu „Siemianowice III”, Zadanie II – Wykonanie badania i ocena stanu technicznego… Szczegóły
2383 2017-04-12 11:21:24 KWK J-M/01/17 " Dostawa i montaż rurociągu odmetanowania na poziomie -240" dla Spólki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)   Szczegóły
2384 2017-04-12 09:56:38 KWK C/08/17 - "Zabudowa kabli elektroenergetycznych od rozdzielni głównej 6 kV do szybu i w szybie Budryk, rozbudowa kanałów kablowych od rozdzielni głównej 6 kV do szybu Budryk oraz modernizacja pól kablowych w rozdzielni głównej 6 kV” dla Oddziału SRK S.A. KWK „Centrum”   Zabudowa kabli elektroenergetycznych od rozdzielni głównej 6 kV do szybu i w szybie Budryk, rozbudowa kanałów kablowych od rozdzielni głównej 6 kV do szybu Budryk oraz modernizacja pól kablowych… Szczegóły
2385 2017-04-12 08:42:11 SRK/TZ/KWK C-2265-07/17 - Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych własnych typu BEVEX 70... „Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych własnych typu BEVEX 70 produkcji BEVEX BANSKY VYSKUM spol. s r.o. dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” na 2017r.”     Szczegóły
2386 2017-04-12 08:19:54 CZOK/06/17/18 „Dzierżawa stałych łącz światłowodowych symetrycznych dla potrzeb łączności ogólnozakładowej, łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, łączności dyspozytorskiej oraz transmisji danych w ruchu zakładu górniczego Oddziału CZOK w Czeladzi” 1.1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: Dzierżawę stałego łącza światłowodowego symetrycznego o przepustowości: – 2Mb w relacji szyb „Bańgów” Siemianowice Śląskie, ulica Krupanka 82 - CZOK Czeladź, ulica Kościuszki 9 -… Szczegóły
2387 2017-04-11 14:45:48 KWK/02/17 Zadanie nr 1: Projekt techniczny likwidacji powierzchniowych i podziemnych konstrukcji żelbetowych. Zadanie nr 2: Projekt techniczny likwidacji pozostałych naziemnych i podziemnych budowli górniczych KWK/02/17 Zadanie nr 1: Projekt techniczny likwidacji powierzchniowych i podziemnych konstrukcji żelbetowych byłego Zakładu Przeróbki Łupku wraz z likwidacją muru stabilizującego skarpę wzdłuż linii kolejowej, na działce nr 165/17 w… Szczegóły
2388 2017-04-11 14:17:47 SRK/TZ/CZOK-2265-14/17/18 - "Świadczenie usług w zakresie dostępu do Internetu oraz łącza stałego dla Oddziału CZOK" "Świadczenie usług w zakresie dostępu do Internetu oraz łącza stałego dla Oddziału CZOK" dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
2389 2017-04-11 13:50:24 SRK/TZ/KWK M-2265-05/17Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy”. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonywanie za pomocą samojezdnego wyciągu rewizyjno-awaryjnego okresowych kontroli obudów nieuzbrojonych szybów „Północny”    i „Południowy” przez osobę wyższego dozoru górniczego kopalni (wyznaczoną przez KRZG) - w 2017… Szczegóły
2390 2017-04-11 13:40:50 SRK/TZ/CZOK-2265-6/17/18 "Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego" "Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego" dla Oddziału SRK S.A. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2018 rok. Szczegóły