Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2291 2017-05-31 10:49:53 SRK/TZ/KWK C-2265-18/17 Dostawa sprzetu kontrolno pomiarowego ..... Dostawa sprzętu kontrolno pomiarowego w tym: Część I – Dostawa kamery termowizyjnej Część II – Dostawa osprzętu do X-dock 6600                  dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum Szczegóły
2292 2017-05-30 09:11:23 BZ/02/17 - Wycena wartości godziwej ... Część I i Część II Część I „Wycena wartości godziwej poszczególnych składników majątkowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK „Krupiński” nabytych nieodpłatnie na podstawie art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa… Szczegóły
2293 2017-05-26 12:03:58 KWK/03/17 Dostawa narzędzi, sprzętu, materiałów i wyposażenia do pompowni i warsztatu Cz. I-IV Część I:  Dostawa narzędzi do pompowni i warsztatu Część II:  Dostawa sprzętu do pompowni i warsztatu Część III:  Dostawa materiałów do pompowni i warsztatu Część IV:  Dostawa wyposażenia do pompowni… Szczegóły
2294 2017-05-26 10:59:10 KWK C/17/17 - „ Dostawa rur stalowych Dn 350 z wykładką z polietylenu dla Oddziału SRK KWK „Centrum” ...  „ Dostawa rur stalowych Dn 350 z wykładką z polietylenu dla Oddziału SRK KWK „Centrum” w ramach zadania pn: „Modernizacja systemu odwadniania - Zabudowa rurociągu Dn 350 w szybie „Staszic”,… Szczegóły
2295 2017-05-26 10:10:37 SRK/TZ/KWK-2265-04/17 - „Przeglądy techniczne oraz naprawy agregatu pompowego Geco Power SPD 6/57 w ramach realizacji zadania pn. „Utrzymanie w 2017r i 2018r. przepompowni Wiadukt na terenie Gminy Piekary Śląskie i okresowa likwidacja zalewiska w rejonie przepompowni Staw 10” dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji „Przeglądy techniczne oraz naprawy agregatu pompowego Geco Power SPD 6/57 w ramach realizacji zadania pn. „Utrzymanie w 2017r i 2018r. przepompowni Wiadukt na terenie Gminy Piekary Śląskie i okresowa likwidacja… Szczegóły
2296 2017-05-26 09:59:58 KWK C/20/17 Dostawa aparatów ewakuacyjnych CAREvent® DRA lub równoważnych „Dostawa aparatów ewakuacyjnych CAREvent® DRA lub równoważnych wraz z przyrządem do kontroli aparatów” dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu” Szczegóły
2297 2017-05-26 09:08:29 SRK/TZ/KWK-2265-06/17 „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33”. Szczegóły
2298 2017-05-26 08:57:25 SRK/TZ/KWK B-2265-05/17- Część I „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach”, Część II Wykonanie dokumentacji objazdu szybu na podszybiu poz. 206 m szybu „Bańgów” Część I         „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach” dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Część II        Wykonanie dokumentacji objazdu szybu na podszybiu poz.… Szczegóły
2299 2017-05-26 08:53:05 CZOK/27/17 "Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników maszyn wyciągowych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń." Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem… Szczegóły
2300 2017-05-26 08:30:20 SRK/TZ/KWK W-2265-01/17 - Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych" "Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  Oddziału w Katowicach Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek I" Szczegóły