Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1791 2018-03-19 11:13:48 SRK/NZ/KWK J-M– 2265 –05/18 Zakup (dostawa) lutni stalowych oraz kształtek i uszczelek wraz z transportem i rozładunkiem „Zakup (dostawa) lutni stalowych oraz kształtek i uszczelek Æ 800mm wraz z transportem i rozładunkiem dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos”  w Jastrzębiu-Zdroju” Wysokość wadium : 3 600,00 zł. Szczegóły
1792 2018-03-16 11:16:54 SRK/NZ/KWK J-M-2265-04/18- Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników KWK "Jas-Mos" na 2018r Wadium 5 600,00 PLN „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników KWK „Jas-Mos” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  na 2018 r.” Szczegóły
1793 2018-03-15 14:02:00 SRK/NZ/KWK BD– 2265 –1/18 Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu "Czułów” „Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu "Czułów” dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. Wysokość wadium: 6 000,00 zł; Szczegóły
1794 2018-03-15 13:06:35 SRK/NZ/KWK K–2265–06/18 Remont wraz z okresowym przeglądem trzech sprężarek powietrza typu A4HV-100/140 dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” SRK/NZ/KWK K–2265–06/18 Remont wraz z okresowym przeglądem trzech sprężarek powietrza typu A4HV-100/140 dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Wadium do przetargu: 4 000,00 zł Szczegóły
1795 2018-03-14 13:35:38 KWK C/07/18-Remont zawieszeń naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Część I - Remont czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 3 wraz z blachami trzonowymi dla górniczych wyciągów szybowych – 2 komplety zawieszenia. Część II - Remont jednolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 5 wraz z trzonem głównym i łącznikiem krzyżowym dla górniczych wyciągów szybowych - 2 komplety zawieszenia. Remont zawieszeń naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Część I -     Remont czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 3 wraz z blachami trzonowymi dla górniczych wyciągów szybowych… Szczegóły
1796 2018-03-14 07:55:35 KWK C/03A/18 Roboty górnicze .... Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2018r. w tym: Zadanie 1 -        Przebudowa chodnika spływowego południowego, oraz wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego południowego, przebudowa kanałów K3płd, K4płd wykonanie (drążenie)… Szczegóły
1797 2018-03-13 14:41:10 BZ/01/18 Wycena składników majątku...... „Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz majątku nie będącego własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., którego wycena jest niezbędna dla działalności Spółki w ramach obrotu, regulacji stanu prawnego i… Szczegóły
1798 2018-03-13 14:06:01 SRK/NZ/KWK K-J-2265-02/18 „Wykonywanie przełączenia zasilania elektrycznego obiektów kopalnianych bezpośrednio do dystrybutora energii ,,Tauron Dystrybucja” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu Oddział w Sosnowcu KWK „Kazimierz-Juliusz” 41-215 Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1” Wysokość wadium 5 000,00 „Wykonywanie  przełączenia zasilania elektrycznego obiektów kopalnianych bezpośrednio do dystrybutora energii ,,Tauron Dystrybucja” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu Oddział w Sosnowcu KWK „Kazimierz-Juliusz”… Szczegóły
1799 2018-03-13 13:53:40 SRK/NZ/KWK B–2265–03/18 Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego - remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego i ogrodzenia na dz. nr 475/5 przy ul. Przyłogi 26 w Brzeszczach Wysokość wadium 650,00 zł Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego - remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego i ogrodzenia na dz. nr 475/5                przy ul. Przyłogi 26 w Brzeszczach Szczegóły
1800 2018-03-13 10:11:28 SRK/NZ/KWK M– 2265 –16/18 Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia metanowego Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia metanowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.” Wysokość wadium: 1 400,00 zł. Szczegóły