Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2501 2017-01-05 12:05:40 SRK/TZ/KWK C - 2265-53/16/17 Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów.... Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów dla SRK S.A. Oddział KWK "Centrum" w 2017 r, w tym: Część I - Dostawa gazów technicznych, Część II - Dostawa tlenu… Szczegóły
2502 2017-01-05 11:46:55 KWK C/01/17/N Usługi w zakresie transportu krajowego na 2017r. „Usługi w zakresie transportu krajowego na 2017 rok: Część I  -  KWK „Anna” – mikrobus z kierowcą o liczbie minimum 8 miejsc siedzących, Część II -   KWK „Anna” – samochód… Szczegóły
2503 2017-01-05 09:27:41 KWK P/WR/03/16/17/N - Dostawa ciepła do obiektów SRK S.A. Oddział KWK "Pokój" Dostawa ciepła do obiektów SRK S.A. Oddział KWK "Pokój" Szczegóły
2504 2017-01-03 10:40:35 KWK C/WR/04/16 - Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w Zakładach i Oddziałach SRK S.A. w 2016 roku Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w Zakładach  i Oddziałach SRK S.A.  w 2016 roku KWK JAS MOS Szczegóły
2505 2016-12-29 13:05:15 KWK/WR/02/16/17/N - „Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej... „Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012r poz. 1059 z późn. Zm) dla obiektów SRK S.A. zlokalizowanych w Sosnowcu… Szczegóły
2506 2016-12-27 08:24:19 BZ/15/16/17/N - Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów w 2017r. Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów w 2017r.: Cześć I   - „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz… Szczegóły
2507 2016-12-22 15:16:27 KWK C/30/16/17/N Likwidacja 14 obiektów w SRK S.A. w SRK S.A. Oddział KWK "Centrum" Likwidacja 14 obiektów w SRK S.A. w SRK S.A. Oddział KWK "Centrum" 1. Magazyn silników 2. Pomieszczenie gazów technicznych 3. Budynek olowni drewna 4. Magazyn gazów technicznych 5. Hala napraw… Szczegóły
2508 2016-12-22 10:49:33 SRK/TZ/KWK M-2265-30/16 - "Wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych" "Wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych"dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Zabrzu KWK "Makoszowy" Szczegóły
2509 2016-12-22 10:42:18 SRK/TZ/KWK MY-2265-9/16 Wykonanie monitoringu terenów, obiektów i mienia „Wykonanie monitoringu terenów, obiektów i mienia w Oddziale SRK S.A. w Mysłowicach KWK „Mysłowice”" Szczegóły
2510 2016-12-20 10:42:23 BZ/14/16/17/N - Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.... Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz majątku nie będącego własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., którego wycena jest niezbędna dla działalności Spółki w ramach obrotu, regulacji stanu prawnego i… Szczegóły